Yəhudi kitablarında adı çəkilən Haşir və Aqib hansı müqəddəsə işarədir?

11 Jul 2018

Nəql edilir ki, yəhudilərin bayramlarının birində Peyğəmbərimiz (s) bir neçə səhabəsi ilə yəhudilərin məbədinə daxil olur. Amma, təəssüf ki, onlar Həzrəti (s) görəndə heç sevinmədilər...

Nə baş verir ki, şeytan (lən) insana hakim olur?

10 Jul 2018

İmam Səccad (ə) “Səhifeyi-Səccadiyyə” kitabının 17-ci duasında buyurur: “Allahım, qəlbimizə onun (şeytan) üçün yol qoyma, bizim həyatımızda onun üçün mənzil hazır etmə”...

Bəşərin gələcəyi necə olacaqdır?

19 Jun 2018

İslam dini nikbin bir din olduğu üçün, gələcəyə olan baxışları da nikbindir. Gələcəkdə insanları zülmlə mübarizə aparan və bəşərin ali hədəfinə çatmış halda görməyi proqnozlaşdırır...

Xurafatın qarşısını necə almaq olar? Dinimizin göstərdiyi 5 yol

19 Jun 2018

Xurafatı yaradan əsil amil – insanların cahilliyi və nadanlığıdır. İslam Peyğəmbəri (s) ilk kəs olmuşdur ki, xurafatla mübarizə aparmış və buyurmuşdur: “Mən gəlmişəm ki, bəşərin fikri qüdrətini gücləndirim”...

Vicdanın insanlıq ilə nə kimi rabitəsi var?

14 Jun 2018

O zamana qədər ki, insanlığa ehtiyac olar– vicdana da ehtiyac olar. Bu vicdan elə bir İlahi nemətdir ki, tarix boyu çox sayda insanı haqq yolunda saxlamış və bu dünyadan pak halda göndərmişdir...

Qəza və qədər nədir? – Məsumların (ə) mübarək buyuruşları

13 Jun 2018

İmam Əli (ə) buyurur: “Qədər – qaranlıq bir yoldur ki, onu başa vura bilməzsiniz. Dərin bir dənizdir ki, ora daxil olmayın. Allahın sirridir ki, onun üçün özünüzü əziyyətə salmayın”...

Kimlərin duası qəbul olur və kimlərin duası qəbul olunmur?

13 Jun 2018

Duanın yerinə yetməsinin və əksinə - qəbul olunmamasının bir çox səbəbləri vardır. Ancaq hədislərə nəzər salaraq, bu barədə müəyyən nəticələr çıxartmaq olar...

Əmirəl-möminin imam Əlinin (ə) təsbihatı necədir?

13 Jun 2018

Həzrət Zəhranın (s.ə) təsbihatı kimi, Əmirəl-möminin (ə) də təsbihatı vardır. Bu təsbihin də fəzilətləri çoxdur və onunla tanış olaq...

Dilin orucu necə olur?

08 Jun 2018

Ramazan ayı bəndəliyin təmrin ayı olaraq, nəfsi istəklərə qalib gəlmək üçün ən gözəl fürsətlərdən hesab olunur. Bu ayın əməlləri başqa aylardan fərqlənir. İnsan yeməyə və içməyə “yox” deyərək, halallardan imtina edər və bu yolla nəfsi ilə mübarizənin ilk döyüşünə daxil olur...

Niyə bu ayda yatmaq da ibadətdir?

08 Jun 2018

O zaman ki, insan yatır, bütün gündəlik işlərindən qalır. İmtahan zamanı gecələri yatmırdıq - çünki vaxtımız az idi. Bu vaxtı yuxu saatından oğurlayıb imtahana hazırlıqlı getmək istəyirdik...