Məhərrəmlikdə şadlanmaq, yoxsa kədərlənmək?

12 Sep 2018

Seyyid ibni Tavus “Luhuf” kitabında yazır: “Kərbəla hadisəsi böyük nemət kimi İlahi insanlara nəsib olduğuna görə gərək sevinc libası geyinək, mübarək deyək. Ancaq Quran göstərişlərinə və sünnətə əməl etmək üçün əzadarlıq saxlamalıyıq ki, hidayətin nişanəsidir”...

Nuhun (ə) gəmisi, Adəmin (ə) tövbəsi, Həzrət İsanın (ə) mövludu məhərrəm ayında baş veribmi?

12 Sep 2018

“Həqiqətən Allah yanında (Onun əzəli elmi və Lövhi-Məhfuzunda, qəməri)ayların sayı on iki aydır ki, (onlar) Allahın kitabında(yaradılış kitabı olan varlıq aləmində)göyləri və yeri yaratdığı gündən sabit və gerçəkdir (və Yer kürəsi ilə Ayın Günəş sistemində sıralanmasının necəliyindən yaranır)...

Heyvanların ruhunu da Əzrayil (ə) alır?

10 Sep 2018

Bu mövzu o mövzulardandır ki, hələ də dəqiq cavablana bilməmişdir. Bəzi hədislərdən bu nəticəyə gəlmək olur ki, necə ki, insanların ruhunu Əzrayil (ə) alar, heyvanların ruhunu almaq da ona tapşırılmışdır...

Allah Təala şeytana (lən) niyə möhlət vermişdir?

10 Sep 2018

Müqəddəs Quranda gələn şeytanın əhvalatını hamımız yaxşı bilirik. Bilirik ki, təkəbbür etdiyi üçün o məlun behiştdən qovulur və Allahın rəhmətindən məhrum olur. Bəs Allah niyə ona möhlət verir? Axı, onu məhv də edə bilərdi? Bunun səbəbi nədir?...

İslamda yaşamağın hədəfi nədir?

04 Sep 2018

Bu suala Əllamə Cəfəri belə cavab vermişdir: “İslamda yaşamağın hədəfi – rübubiyyətə doğru hərəkətdir. İnsan gərək mənliyini tanısın. Allah Təala, Allahlıq inayəti ilə bəndələri üçün o miqdarda elmi inayət etmişdir ki, əgər həmin qədər hərəkət etsələr, Ona çatarlar...

İnsan istedadlarını üzə çıxartmaq üçün nə etməlidir?

03 Sep 2018

Hər bir insan bu dünyaya müxtəlif istedad və qabiliyyətlərlə göz açmışdır. Yəni, hamının istedad və qabiliyyətləri eyni deyildir. İnsanın ömrü və təcrübəsi artdıqca, bu gizli istedadlar da üzə çıxar və özünü büruzə verər...

Şəfanın müalicədən fərqi nədir?

27 Aug 2018

Quranın sifətlərindən biri – şəfa verən olmasıdır. Şəfanın müalicə ilə fərqi vardır. Müalicə insanı həm sağalda bilər, həm də sağaltmaya bilər. Şəfa isə qəti müalicədir...

Allahın evi haradadır?

23 Aug 2018

Hind əhlindən biri çox bəsirət əhli və uzaqgörən idi. Həcc mövsümü gələn zaman hacılar yola düşərdilər. Həmin hindli onlara deyir: “Ey qəlbi oğurlanmışlar! Nə işlə məşğulsunuz və hədəfiniz nədir ki, bu qədər sevinclə öz yüklərinizi yığırsınız?”...

Nə zamandan Kəbənin üzərinə qara parça örtüblər?

21 Aug 2018

Kəbənin üzərində olan qara parça hal-hazırkı dövrə aiddir. Ancaq əgər tarixə nəzər salsaq, görərik ki, Kəbənin üzərinə başqa rənglərdə olan parçalar örtülərmiş...

Bütün seyyidlər behiştə gedəcəklər?

20 Aug 2018

Həzrət Peyğəmbərdən (s) belə bir hədis nəql edirlər ki, buyurur: “Fatimənin (s.ə) ətəyinin pak olduğu üçün Allah onun zürrəsini cəhənnəm atəşinə haram etmişdir”...