Bu gün İmam Sadiqin (ə) şəhadət günüdür

09 Jul 2018

Müsəlmanların 6-cı imamı İmam Cəfər Sadiq (ə) hicri 83-cü il rəbiül-əvvəl ayının 17-də Mədinə şəhərində dünyaya göz açmışdır. Atası İmam Muhəmməd Baqirdir (ə). Anası İmam Əlinin (ə) əshabından olan Muhəmməd ibn Əbu Bəkrin nəvəsi idi. Muhəmməd ibn Əbu Bəkrin anası isə təqvalı, Xanım Fatiməyə (s.ə) xidmət etmiş Əsma binti Üməys idi...


Axər-zamanda yaşayan möminin halı

05 Jul 2018

Günahların artması, cəmiyyətdə haram əlaqələrin yayılması, yaxşı əməl adı altında haram əməllərin yerinə yetirilməsi – bütün bunlar mömini sındıra və ehtiramını aradan apara bilər...

Kəbə evində əbədi iz

03 Jul 2018

Həzrəti Əlinin(ə) anası Allahla razi niyaz etdikdən sonra yaradanın hökmü ilə Kəbə evinin divarı yarılmış o, müqəddəs ana Kəbəyə daxil olaraq övladını Kəbədə dünyaya gətirmişdir...

İmam Əli (ə) ömrü boyu 1000 qulu azad etmişdi, amma qoyduğu miras cəmi 700 dirhəm idi...

27 Jun 2018

Aqil cavan və bəsirətli bir qocaya nəzər salan zaman deyirik ki, xoş olsun onların halına ki, ağıla və bəsirətə malikdirlər. Çünki hər kimin ağlı olar, hər şeyi olar. Hər kimin ağılı olmaz, onun nəyi ola bilər ki?...

İmam Zaman ağanın (ə.f) azərbaycanlı vəkili

26 Jun 2018

Qasim ibni Əla Azərbaycan əhalisindən idi və Sahibi-Əmrin (ə) vəkaləti şərəfinə nail olmuşdu. Bu dahi insan 117 il ömür sürür. Ömrünün 80 ilində gözləri görürdü, ancaq ömrünün qalan hissəsində gözləri kor olmuşdu...

Dünya imam Mehdinin (ə.f) zühurundan sonra

26 Jun 2018

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ümmətimin sonuncusunun içində Mehdi qiyam edəcək. Allah ona yağış əta edəcək, yer otunu bitirəcək, malı tam və kamil şəkildə verəcək, heyvan və dördayaqlılar artacaq və ümmət başıuca və əzəmətli olacaq.”...

İmam Əli (ə) zəlzələni belə sakitləşdirdi

26 Jun 2018

Yaşadığımız bu təbiət bəzən bizi qorxudur, sel, tufan və zəlzələ vasitəsilə bizə ziyanlar vurur, yaxınlarımızın canını alır. Bu dünyada baş verən hər bir hadisə Allahın icazəsi ilə olduğu üçün bu bəlalar ya imtahan vasitəsidir, ya da cəza...

Bu gün Həzrət İmam Əlinin (ə) şəhid edildiyi gündür

06 Jun 2018

Bu gün, Ramazanın 21-i, Həzrəti Əlinin (ə) şəhid olan günüdür. İmam Əli (ə) 63 yaşında namaz üstündə olarkən arxadan qılınc zərbəsinə məruz qalıb...

Qədr gecəsinin İmam Zaman ağa (ə.f) ilə rabitəsi

06 Jun 2018

Allah Təala “Qədr” surəsinin dördüncü ayəsində buyurur: “O gecə mələklər və Ruh (Cəbrail, ya mələklərdən olmayan başqa bir şərəfli varlıq) Rəbbinin izni ilə (həmin gecədən gələn ilin Qədr gecəsinədək dünyada baş verəcək) hər bir iş(in təqdir, tənzim və sabit edilməsin)dən ötrü yerə enər”...

İmam Məhdinin (ə.f) zühur məkanı hara olacaqdır?

30 May 2018

Məhdəviyyat mövzusu həmişə aktual mövzulardan olmuş və bu haqda çoxlu suallar yaranmış və yaranmaqdadır...