İmam Hüseyn (ə) üçün tökülən göz yaşının bərəkətləri

12 Sep 2018

İmam Hüseyn (ə) üçün əzadarlıq məclisləri təşkil etmək və onun üçün ağlamaq İmam Hüseyn (ə) inqilabını canlı saxlayar və unudulmağa qoymaz. Zülmə və zalıma qarşı hiss aşılayar...

Məhərrəmliyin ideal əzadarlığı

12 Sep 2018

Əba Abdullah (ə) əzadarlığı Həzrət Adəmlə (ə) Həvvanın (ə) xəlq olunduğu günə və hətta ondan da əvvələ təsadüf edir. O zaman ki, Cəbrayil (ə) Allahın tərəfindən ona varlıq aləminin ən gözəl adlarını öyrədirdi...

Məhərrəm ayının ikinci günü Kərbəlada baş vermiş hadisələr

12 Sep 2018

Tarixi mənbələrə əsasən bu gün Hürr ibn Yezid Riyahi, Ubeydullah ibn Ziyada bir məktub yazaraq onu İmamın (ə) Kərbəlaya girişindən xəbərdar etdi...

Böyük arif: “Mən sinə vurmağımla özümü il ərzində sığorta edirəm...”

12 Sep 2018

Ayətullah Mərəşi Nəcəfinin ən bariz xüsusiyyətlərindən biri bu idi ki, daima Əhli-Beytə (ə) təvəssül edərdi...

Ölüm mələyi hamının canını alar, Həzrət Peyğəmbərlə (s) İmam Əlidən (ə) başqa

04 Sep 2018

Ustad Ənsarian əxlaq dərslərinin birində İslam Peyğəmbəri (s) ilə ölüm mələyinin söhbətinə işarə etmiş və demişdir: “Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Bir mələyə çatdım və Cəbrayildən (ə) soruşdum ki, bu kimdir?”...

İmam Hadinin (ə) şeiri hətta zallım xəlifəni də ayıltdı

27 Aug 2018

Məsudi “Mərvəcil-zəhəbdə” yazır: “Mütəvəkkilə xəbər verirlər ki, İmam Hadinin (ə) evində silahlar və məktublar vardır ki, Qum əhli ona göndərmişdir. O, da qiyam etmək fikrindədir”...

İmam Hadi (ə) çətinliyə düşmüş möminin borcunu belə ödədi

27 Aug 2018

Şeyx Ərbəli nəql edir: “Bir gün İmam Hadi (ə) bir iş üçün Samirradan kəndlərin birinə gedir. Bir ərəb gəlir və İmamı (ə) görmək istədiyini bildirir, ancaq ona kəndə getdiyini söyləyirlər. O, da İmamı (ə) tapmaq üçün həmin kəndə gedir və İmamla (ə) görüşür...

Qədir-Xum Əlini (ə), Əli (ə) isə Qədir-Xumu tanıdır

27 Aug 2018

"Təfisir Mizan"ın müəllifi Əllamə Təbatəbai Qurani-Kərimin təfsirində mənbə kimi Qurani-Kərimin özündən istifadə edib. Dəlil olaraq da qeyd edib ki, “Qurani Kərimin ayətləri nurdur, digər sözlər onun müqabilində zülmətdir...

Quranda “Ulul-əmr” adlandırılan əmr sahibləri kimlərdir?

22 Aug 2018

“Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin, Onun Peyğəmbərinə və (Peyğəmbərin məsum canişinləri olan) öz əmrsahiblərinizə tabe olun...

Qədir-Xumda son kəlmənin əhəmiyyəti

21 Aug 2018

Qədir-Xum bayramının əhəmiyyəti bəlkə də toplumun düşüncəsinin fövqündədir. Mövla Əli (ə) vilayəti ilə tamamlanan dinin daşıyıcısı olmaq – böyük şərəf və məsuliyyətdir. Bütün zamanların İlahi hüccətlərinin onlara edilən zülmlərə sinə gərməsi, məhz bu günün reallaşması üçün idi...