Adi və xüsusi insanları tövhid anlayışı. Tövhidin dərəcələri

04 Apr 2018

“Lə iləhə illəllah” – adi insanların tövhid anlayışıdır. Amma “Lə iləhə illə Huvə” - xüsusi insanların tövhid şüarıdır. Ancaq həm adi və həm də xas insanlar “Lə iləhə illəllah”da şərikdirlər...

Allahın varlığının bir neçə dəqiqəyə sübutu

01 Mar 2018

Nəql edilir ki, İmam Sadiq (ə) təvaf edən zaman Əbdülməlik adlı bir nəfər ona yaxınlaşır və onunla münazirə etmək istəyini bildirir. İmam (ə) da ona buyurur ki, təvafı bitirim, sonra gələrəm...

Allah Təala bəndələrini səadət cəhətdən kamil yaratmışdır, yoxsa naqis?

22 Feb 2018

Ayətullah Bafəqi, Həsən (ə) imamzadəsinə gedən yolda bəhayi olduğunu söyləyən bir şəxslə qarşılaşır. Ona nəsihət və moizə verir. Onu batil yoldan qayıtmaq üçün tövbə etməyə dəvət edir...

Qiyamətin 50 dayanacağı

18 Feb 2018

Əbu Həmzə Somali duasında Qiyamətin dayanacaqlarına işarə edilmişdir. O zaman ki, bütün bəndələr, o cümlədən möminlər və muxlis bəndələr Qiyamətdə hazır olacaqlar, gərək bəzi dayanacaqları keçsinlər ki, məqsədlərinə çata bilsinlər...

Peyğəmbərin (s) mübarək dilindən axıril-zamanın əlamətləri

06 Feb 2018

Abdullah ibni Abbas nəql edir: “Allahın Peyğəmbəri (s) ilə həccə getmişdik. O həcc ki, ondan sonra Peyğəmbər (s) vəfat etmişdi. Allahın Peyğəmbəri (s) Kəbənin qapısından tutdu və mübarək üzünü bizə çevirib, buyurdu: İstəyirsinizmi ki, sizə Qiyamətin əlamətlərindən xəbər verim?...

Allahı tanımağın asan yolu

07 Jan 2018

İmam Həsən Əsgəri (ə) nəql edir: “Bir nəfər İmam Sadiqdən (ə) Allahı tanımağın yolunu soruşur...

İlahi sünnətin neçə növü var? “Nəhcül-bəlağə”nin izahı

06 Jan 2018

“Nəhcül-bəlağə” kitabı İlahi sünnəti iki hissəyə bölür: dünyaya aid olan sünnətlər, axirətə aid olan sünnətlər...

Ağılla həll edə biləcəyin işlər barədə istixarə etmək lazım deyil

31 Dec 2017

Dinimizdə istixarənin iki mənası vardır: biri istixarənin həqiqi mənasıdır ki, hədislərimiz onun haqqında çox məlumat vermişdilər. Mənası Allahdan xeyir istəməkdir. İstixarənin bu növü əslində duanın bir qolu hesab olunur...

Tuba ağacından və ya Zəqqum ağacından yapışmağın meyarı – valideynə münasibətdir

22 Dec 2017

Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq: “O zaman ki, Şəban ayı gəlib çatar, Allah Təala əmr edər ki, behiştin qapıları açılsın. Əmr edər ki, Tuba ağacı behiştdən budaqlarını bu dünyaya salsın...

İlahi qəza və qədər barədə İmam Əlinin (ə) izahı

21 Dec 2017

İmam Hadi (ə) Əhvaz əhlinə yazdığı məktubda buyurmuşdur: “Əmirəl-möminindən (ə) nəql edilir ki, Siffeyn döyüşündən qayıdandan sonra bir kişi Həzrətdən (ə) soruşur: “Ya Əmirəl-möminin! Bizə Şam əhli ilə döyüşündən xəbər ver...