İnsanın cisminin onun üzərində nə kimi haqqı var?

10 Sep 2018

İnsan cisminin də insan üzərində haqqı vardır. Əgər bu haqqa riayət olunmazsa, insan özünə zülm etmiş olar. Həzrət Səccad (ə) “Hüquq risaləsi”ndə bu haqda buyurur: “Nəfsinin sənin üzərindəki haqqı odur ki, onu tamamilə Allah ibadəti üçün istifadə edəsən...

Ən güclü dərmanı da xırda bir şeylə heçə endirmək olar

10 Sep 2018

Nəql edirlər ki, bir gün qəssabın gözləri ağrımağa başlayır və içərisi çox qızarır. O yerə qədər ki, heç nəyi görməz olur. Qəssab çarəsiz dükanını bağlayır və həkimin sorağına gedir...

Haqqullah və haqqun-nas – İmam Səccadın (ə) mübarək nəzərində

10 Sep 2018

İmam Səccadın “Hüquq risaləsi” Əhli-Beyt (ə) məktəbinin ən mötəbər mənbələrindən biri hesab olunur. Bu risalədə siyasi, ictimai, iqtisadi və hökumət rabitələrinə aid hüquqlar bəyan edilmişdir...

Təkəbbür insanı bu cür kor edə bilir

10 Sep 2018

Əhli-Beytdən (ə) gələn hədislərin birində nəql edilir: “Gecələrin birində Əbu Cəhl, Vəlid ibni Müğeyrə ilə birlikdə Kəbə evini təvaf edirdilər. Təvaf edən halda Həzrət Peyğəmbər (s) haqqında danışırdılar...

“Qarğa və tülkü” təmsilində şeytani vəsvəsələrin inikası

10 Sep 2018

Nağıllar, təmsillər və bu kimi yazılı mesajlar, lazım olan fikirləri daha rahat çatdıra bilmək üçün həmişə effektli vasitələrdən olub. Bəzən zəmanənin zülmkarlarını əjdaha, div, zalım padşah obrazında, bəzən həqiqətləri tülkünün, dövşanın, canavarın dili ilə verməkdən başqa yol qalmır...

Ölümün 2 növü və 8 çeşidi

10 Sep 2018

Ölüm haqdır və hər bir canlı bir gün öləcəkdir. Ancaq əgər ölümün növləri barəsində danışsaq, alimlərin nəzərinə görə ölüm iki yerə bölünür ki, hər birinin də öz növləri vardır...

Sərvət və qüdrət – Allahın lütfü yox, imtahanı ola bilər

10 Sep 2018

“Yoxsa belə güman edirlər ki, onlara yardım etdiyimiz mal-dövlət və oğullarla onların xeyirə nail olmalarına tələsirik?(Xeyr,) əksinə, anlamırlar (ki, onların sınanmaları və bədbəxtlikdə daha da irəliləmələri üçün vasitələr hazırlayırıq)”. (“Muminun” 55-56)...

Allahım, bu iki şeyi məndən al...

10 Sep 2018

Allahım, bu iki şeyi məndən al: öyünməyi və təkəbbürü...

Zülmün 7 nəticəsi

10 Sep 2018

“Və Allahı zalımların etdiklərindən əsla xəbərsiz sanma!(Allah) onlara əslində yalnız gözlərin(Məhşərin dəhşətindən)bərələcəyi gün üçün möhlət verir. Boyunlarını uzadıb başlarını yuxarı qaldıran halda gözlərini belə qırpmazlar. Onların qəlbləri (dəhşətin çoxluğundan hər hansı bir fikir və diqqətdən) boşdur”. (“İbrahim” 42-43)...

Həzrət Adəmin (ə) üstün olmasını bəyan edən ayənin verdiyi 6 dərs

04 Sep 2018

Quran buyurur: “Və (yada sal) o zaman(ı) ki, mələklərə «Adəmə səcdə edin» dedik. Beləliklə, İblisdən başqa onların hamısı səcdə etdi. O, «palçıqdan yaratdığın bir kəsə səcdə edim?!» dedi...