Günahla necə mübarizə aparaq?

11 Jul 2018

Əgər günahla mübarizə aparmaq istəyiriksə, ilk növbədə imana və düzgün etiqada malik olmalıyıq. Çünki imanı olmayan insanın günahla mübarizə aparmağa gücü çatmaz...

Təvəkkül edən insan, bu 7 səmərəni əldən verməz

11 Jul 2018

İslam maarifində təvəkkülün xüsusi yeri vardır. Çünki Allah təvəkkül edən insana həm maddi və həm də mənəvi mənfəətlər əta edər, təvəkkül insanı Allaha yaxınlaşdırar...

Günahdan qorunmayan insan 12 yerdən zərbə alacaq

10 Jul 2018

Günahın insana vurduğu ziyanlar haqqında çox söz demiş və çox eşitmişik. Ancaq onun ziyanlarını bir daha xatırlasaq və bizə necə bəlalar gətirdiyini bir daha yada salsaq, bəlkə də ondan çəkinər və onu tərk etməyə çalışarıq...

Səbrin dörd şöbəsi

10 Jul 2018

Əmirəl-mömininə (ə) imanla bağlı sual verirlər və Həzrət (ə) buyurur: “Allah Təala imanı dörd sütunda qərar vermişdir: səbir, yəqin, ədalət və cihad”...

Bizi behiştə apara bilən 5 elm

09 Jul 2018

Səadətə çatmaq üçün insan həqiqəti dərk etməlidir. Bu həqiqətləri dərk etmək üçün isə bizə elm lazımdır. Məhz bu beş elmin sayəsində səadətə və behiştə çata bilərik...


Hansı günah hansı acı nəticəyə səbəb olur? – İmam Səccadın (ə) mübarək izahı

09 Jul 2018

İmam Səccad (ə) bizə hansı günahın hansı bəlalara səbəb olduğunu bəyan etmiş və bizləri bu sahədə maarifləndirmişdir ki, tövbə qapısını unutmayaq...


İnsan olmaq ləyaqəti hər kəsə nəsib olmur

09 Jul 2018

Quran buyurur: “Əgər Allah bəndələrinin ruzisini bol etsəydi şübhəsiz, yer üzündə zülm və tüğyan edərdilər. Lakin O, istədiyini qədər və ölçü ilə nazil edir. Çünki O, bəndələrin(in vəziyyətin)dən xəbərdar və (onların halını) görəndir”. (“Şura” 27)...


Peyğəmbərimizə (s) ən çox bənzəmək istəyənin xüsusiyyətləri

05 Jul 2018

İmam Səccad (ə) buyurur: “Hər kimin bu dörd sifəti olar, imanı kamil və günahları bağışlanmış olar. Allahla o halda görüşər ki, ondan razı olar...

Dünya ləzzəti, bərzəx ləzzəti, axirət ləzzəti – hansı daha güclüdür?

05 Jul 2018

Əgər Allahın xəlq etdiyi dünyaları təbəqələrə bölsək, görərik ki, dünya – ən aşağı təbəqədə, bərzəx – orta təbəqədə və Qiyamət – ən üstün təbəqədə yer alır. Ona görə də ləzzətlərinin zəif və şiddətliyi də bu təbəqədən asılı olaraq dəyişir. Həmçinin cəzaları da...

“İstəyirsən, əlimi kəs – bu qılınc, bu da sən” – bir varlı ərəbin tövbəsi

05 Jul 2018

Hər bir insan xata və səhv edə bilər. Ancaq Allah o bəndəsini sevir ki, səhvini başa düşəndən sonra tövbə etsin və Allahdan bağışlanma istəsin...